Emissie Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen

Als u uw beleggingsportefeuille wil spreiden is beleggen in zeeschepen een interessante optie om te bekijken. U kunt investeren in (financiële belangen) in 17 zeeschepen, verdeeld over zes uiteenlopende deelmarkten in de zeescheepvaart. Dat betekent een spreiding die maar zelden wordt gezien in scheepvaartbeleggingen.

 

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ), is het enige beursgenoteerde beleggingsfonds dat uitsluitend in bestaande zeeschepen investeert. NBZ ziet in de huidige scheepvaartmarkt veel kansen voor nieuwe, goed renderende investeringen. Met de emissie wil het fonds nieuwe gelden aantrekken. Dit volgt op een meer afwachtende periode, waarbij uitsluitend is geïnvesteerd uit eigen, lopende kasstromen. Bij een grotere fondsomvang kunnen de kosten  beter worden gespreid over een groter fondsvermogen. De emissie ondersteunt de doelstelling van groei en risicospreiding.

 

Deelname emissie vanaf € 2.625

 

 • Beursgenoteerd fonds (Euronext)
 • Beleggen in 17 schepen verdeeld over 6 deelmarkten
 • Minimale deelname: 500 aandelen à € 5,25 (€ 2.625)
 • Emissiekosten: 2%
 • Omvang emissie: € 2.500.000
 • Prognose: verwacht gemiddeld dividendrendement ca. 7% – 10 % per jaar
 • Vanaf 2020 uitkering 2 keer per jaar 
Beleggen in dit fonds kent risico’s, zoals bijvoorbeeld risico betalingsonmacht contractspartijen, risico beperkte verhandelbaarheid en valutarisico. Lees voor u instapt de informatie en kenmerken in het prospectus voor deze emissie zorgvuldig door.

 


Aanbiedingsperiodes

De aanbieding vindt plaats vanaf 10:00 CET op 2 december 2019 tot uiterlijk 18:00 CET op
6 december 2019, voor alle beleggers, behoudens verlenging van het tijdschema voor de aanbieding, waarbij een inbrengtransactie met investeerder Perseverance Bulk Carriers BV zal worden gerealiseerd.

 

NBZ is voornemens na sluiting van deze 1e aanbiedingsperiode zo spoedig mogelijk een 2e aanbiedingsperiode te starten. De aanbiedingsprijs zal in de 2e aanbiedingsperiode eveneens € 5,25 per aandeel bedragen. NBZ zal middels een persbericht de start- en sluitingsdatum van de (opvolgende) 2e aanbiedingsperiode openbaar maken.

 

Prospectus en inschrijfformulier

De risico’s

Een belegging in Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen worden onderverdeeld in: risico’s met betrekking tot de beleggings- en financieringsactiviteiten van NBZ, risico’s met betrekking tot de activiteiten van de scheepvaartmaatschappijen waarin NBZ belegt, en risico’s met betrekking tot de aandelen van NBZ.

 

Risico’s kunnen tot gevolg hebben dat het verwachte rendement niet wordt behaald en uw belegging geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Het is belangrijk om zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Daarvoor is het raadzaam om de kansen en risico’s zorgvuldig af te wegen.  De voornaamste risico’s: Risico beschikbaarheid beleggingen, risico beperkte zeggenschap, risico beperkte activiteiten,  economisch risico, risico betalingsonmacht contractspartijen, risico ontbreken verkoopoptie, risico beperkte verhandelbaarheid, risico verwatering, valutarisico.

 


Overige documenten 

 

 

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Referentiekoers

30 september 2019

€ 9,54

(= intrinsieke waarde uitgedrukt in euro's).


Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact