Raad van commissarissen lid Jaap Koelewijn treedt terug

01-10-2020

Scheepsbelegger NBZ laat weten dat Jaap Koelewijn terug zal treden als lid van de raad van commissarissen.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Notulen AVA NBZ van 29 juni 2020 gepubliceerd

28-06-2020

Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 juni j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.

 

Download hier de notulen van deze vergadering.

Download hier de presentatie van de vergadering. 

Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

23-06-2020

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een negatief resultaat zien van USD 141.000. Een deel van dit verlies werd veroorzaakt door in het eerste kwartaal geboekte emissiekosten (USD 34.000). Het grootste deel wordt echter veroorzaakt door een afwaardering van de participatie in de twee droge bulk schepen (USD 140.000) als gevolg van een terugval in de vraag door de coronacrisis.

De vooruitzichten voor de markten, waarbinnen NBZ actief is, zijn door de huidige coronacrisis onzeker. Het besluit over de dividenduitkering over het lopende boekjaar wordt daarom uitgesteld. In het vierde kwartaal zal aan de hand van de situatie op dat moment worden besloten over het dividend over 2020.

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

Lening van schepen MS Michelle en MS Svetlana vervroegd afgelost

20-04-2020

Scheepsinvesteerder NBZ heeft een belegging in twee schepen succesvol afgerond. De door NBZ verstrekte leningsfaciliteit betreffende het MS Michelle en het MS Svetlana is eind maart vervroegd afgelost.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit

09-03-2020

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,60 (9 maart 2020) komt dit overeen met circa 9,1 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 

Scheepsinvesteerder NBZ ziet af van voorgenomen investering

10-02-2020

Scheepsbelegger NBZ ziet af van de voorgenomen investering in Open Hatch AS, eigenaar van 4 bulk carriers, aangezien geen overeenstemming kon worden bereikt over de terugkoopverplichting aan het eind van het huurcontract.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ rondt eerste aanbiedingsperiode van de emissie af

18-12-2019

Scheepsinvesteerder NBZ heeft de eerste aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Gedurende deze eerste emissieperiode zijn 177.629 nieuwe aandelen NBZ geplaatst, waarbij ook het overgrote deel van de inbrengtransactie (belang in 4 schepen in ruil voor nieuwe aandelen NBZ) is gerealiseerd.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 

Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

28-11-2019

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een negatief resultaat zien van USD 30.000. Het resultaat is negatief beïnvloed doordat een deel van de emissiekosten (USD 36.000) hierin is meegenomen. De emissie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 starten.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 

NBZ keert kwartaaldividend uit

12-11-2019

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van EUR 5,20 (12 november 2019) komt dit overeen met circa 8,4 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit

12-08-2019

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,43 (12 augustus 2019) komt dit overeen met circa 9,7 procent op jaarbasis. 

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ investeert in twee chemicaliën tankers

19-07-2019

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 7% genomen in RF Tankers AS, de eigenaar van 2 chemicaliën tankers, de MT Azra-S en de MT Ozden-S. Het verwacht rendement bedraagt ca. 12-15 procent.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit

03-06-2019

Scheepsinvesteerder NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,40 (3 juni 2019) komt dit overeen met circa 9,8 procent op jaarbasis.

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

NBZ Halfjaarbericht 2020

31-08-2020
Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2020 een negatief resultaat behaald van USD 0,19 per aandeel. Het resultaat werd beïnvloed door afwaarderingen op twee belangen in schepen. Daarnaast werden er in deze periode nog emissiekosten geboekt. De totale opbrengst van de emissie bedroeg EUR 1,8 miljoen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

Het halfjaarbericht 2020 kunt u hier downloaden.

Voorstel tot wijziging statuten goedgekeurd

30-06-2020
Scheepsinvesteerder NBZ had op maandag 29 juni 2020 een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarin werd onder meer het voorstel tot wijziging van de statuten goedgekeurd.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

OPROEP AVA 29 juni 2020

07-05-2020
Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 29 juni 2020 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.

NBZ rondt tweede aanbiedingsperiode van de emissie af

02-04-2020
Scheepsinvesteerder NBZ heeft de tweede aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Gedurende deze tweede emissieperiode zijn 172.447 nieuwe aandelen NBZ geplaatst.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ breidt investeringsportefeuille uit

27-03-2020
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 11,76% genomen in 4 CV’s (FWN Bonafide Shipping Company CV, FWN Splendide Shipping Company CV, FWN Rapide Shipping Company CV en FWN Solide Shipping Company CV), die ieder eigenaar zijn van een 10.500 dwt multi purpose (“MPP”) schip.
 
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ start met 2e aanbiedingsperiode van de emissie

22-01-2020
Scheepsbelegger NBZ start vandaag met de 2e aanbiedingsperiode van de emissie van € 2,5 miljoen. Met de opbrengst zal NBZ de portefeuille met beleggingen in zeeschepen uitbreiden. De uitgiftekoers is vastgesteld op € 5,25 per aandeel.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. En klik hier voor de emissiepagina.

NBZ breidt investeringsportefeuille uit

30-12-2019
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 18% genomen in BrasGas IS, de eigenaar van een LPG tanker, en een belang van 8% in Open Hatch AS, eigenaar van 4 bulk carriers. Daarnaast werd de MT Lesley voor het bij de aanvang van de investering afgesproken bedrag (terug)verkocht aan de huurder van het schip.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ geeft update over investering in MS Thorswind en MS Thorsky

30-12-2019
Scheepsinvesteerder NBZ heeft de investering in het MS Thorswind en het MS Thorsky aangepast. Beide schepen zijn op 20 december 2019 tegen de waarde van de putoptie verkocht aan de reder Thor Dahl Shipping AS. NBZ heeft bij deze transactie een belang van 3,52% verworven in Thor Dahl Shipping AS.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ start met emissie

02-12-2019
Scheepsbelegger NBZ start vandaag met een emissie. De emissieomvang bedraagt € 2,5 miljoen. Met de opbrengst zal NBZ de portefeuille met beleggingen in zeeschepen uitbreiden. De uitgiftekoers is vastgesteld op € 5,25 per aandeel.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. En klik hier voor de emissiepagina.

WINDSTREKEN trekt het voorgenomen bod op aandelen in

16-10-2019
WINDSTREKEN trekt het voorgenomen bod op aandelen, participaties A en participaties B Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (“NBZ” of het “Fonds”) in en zal geen biedingsbericht ter goedkeuring bij AFM indienen.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

BAVA stemt vóór emissie; Robert Verburgt onder voorbehoud van toetsing commissaris

15-10-2019
De algemene vergadering van de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ) heeft zojuist ingestemd met het voorstel van de directie om nieuw aandelen te emitteren. De emissie is in omvang € 2,5 miljoen groot. De emissie is onderdeel van de groeistrategie van NBZ en onderschreven door Perseverance Bulk Carriers (PBC). PBC zal een 5,6% belang in Super Greenship BV inbrengen in ruil voor nieuwe aandelen ter waarde van € 1.000.000. De heer Robert Verburgt is door de aandeelhoudersvergadering benoemd, onder voorbehoud van toetsing door de AFM. Nadere mededelingen over de emissie en waar relevant het bod van Windstreken i.o. volgen indien en wanneer daartoe een reden bestaat.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

OPROEP BAVA 15 oktober 2019

02-09-2019

Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 15 oktober 2019 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 

Wat is NBZ?

 

  • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
  • Het fonds financiert meerdere schepen.
  • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
  • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Referentiekoers

30 juni 2020

€ 7,22

(= intrinsieke waarde uitgedrukt in euro's).


Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730