Persberichten

Voor meer informatie: directeur Focko Nauta, tel. 06-29037887 of e-mail naar fn@nbzfonds.nl


Notulen AVA NBZ van 25 juni 2024 gepubliceerd

05-07-2024
Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 juni j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.

 

Download hier de notulen van deze vergadering.

Download hier de presentatie van de vergadering.


Scheepsinvesteerder NBZ besluit tot ontbinding en vereffening

26-06-2024

Scheepsbelegger NBZ heeft op de Algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 25 juni 2024, conform het voorliggende voorstel van de directie en RVC besloten over te gaan tot ontbinding en vereffening.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


OPROEP AVA 2024 

 

15-05-2024

Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 25 juni 2024 om 20.00 uur, in het MaasHotel Rotterdam Centre, Leuvehaven 80, 3011 EA Rotterdam.

 

De vergaderstukken en de agenda zijn vanaf heden beschikbaar via de NBZ-website (onder de kop ‘Aandeelhouders’).

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Het verslag 2023-2024 kunt u hier downloaden.


Jaarbericht 2023 NBZ met voortgang afwikkeling 

03-04-2024

Scheepsinvesteerder NBZ heeft over het jaar 2023 een negatief resultaat na belastingen behaald van USD 1.353.000 (per aandeel USD 1,35 negatief). Naast een afwaardering van de investeringsportefeuille met USD 472.000, drukten o.a. valutaresultaten (USD 99.000) en een voorziening voor de totale liquidatiekosten (USD 400.000) het resultaat. In 2023 is NBZ begonnen met de uitvoering van de aangekondigde afwikkeling. Het overgrote deel van de portefeuille werd in het tweede en derde kwartaal van 2023 verkocht en in het eerste kwartaal van 2024 zijn de nog resterende scheepvaartinvesteringen verkocht.

 

Het volledige jaarbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ keert na verkopen EUR 1,30 per aandeel uit

09-02-2024

Scheepsbelegger NBZ keert, in navolging van de recente verkopen, volgende week EUR 1,30 per aandeel uit in het kader van de afwikkeling van het fonds. Dit betreft een terugbetaling van kapitaal.
 
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ verkoopt resterende scheepvaartinvesteringen

29-01-2024

Scheepsbelegger NBZ heeft de resterende belangen in vijf MPP schepen en een LPG schip verkocht. Betreffende investeringen zijn onder de boekwaarde verkocht, resulterend in een verlies van ongeveer USD 620.000. Vereffening van NBZ zal conform verwachting in de loop van 2024 plaatsvinden. NBZ schat de tussentijdse uitkering en liquidatie-uitkering aan de aandeelhouders op dit moment in op totaal ongeveer EUR 2,30 per aandeel. In februari zult u nader worden geïnformeerd over een tussentijdse uitkering.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


 

Derde kwartaalbericht NBZ met voortgang afwikkeling | Quarterly report Q3 2023

24-11-2023

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een negatief resultaat na belastingen zien van USD 817.000, ofwel USD 0,82 per aandeel negatief. Begin 2023 is NBZ gestart met de uitvoering van de aangekondigde afwikkeling. Na de verkoop van 1% van de aandelen in Partankers AS en 0,5% in United Overseas Products AS in het tweede kwartaal, werden in het derde kwartaal de resterende aandelen hierin verkocht. Dit resulteerde in een gezamenlijke winst van USD 85.000. De resterende 4 scheepvaartinvesteringen lieten als gevolg van verslechterde marktomstandigheden een verlies zien van USD 66.000. De totale bedrijfskosten bedroegen USD 789.000, na toevoeging van een voorziening van USD 400.000 voor de totale liquidatiekosten. Overige resultaten waren USD 176.000 negatief, voornamelijk door een negatief valutaresultaat van USD 108.000.

 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ keert EUR 1,30 per aandeel uit

22-09-2023

Scheepsbelegger NBZ keert volgende week EUR 1,30 per aandeel uit in het kader van de afwikkeling van het fonds, dit betreft een terugbetaling van kapitaal.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ verkoopt belangen in 4 olietankers

14-09-2023

Scheepsbelegger NBZ heeft het resterende belang in United Overseas Products AS, eigenaar van 2 olietankers, verkocht. Ook is het resterende belang in Partankers XVII AS, waarin eveneens 2 olietankers zijn ingebracht, verkocht.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ halfjaarbericht 2023 | NBZ Semi-annual report 2023

17-08-2023

Scheepsbelegger NBZ rapporteert over het eerste halfjaar van 2023 een verlies van USD 89.000, ofwel USD 0,09 per aandeel. Gedurende de eerste zes maanden is de liquidatieprocedure in gang gezet. NBZ verkocht vier belangen in scheepsinvesteringen in zijn geheel en verkocht een deel van haar aandelen in twee andere investeringen. De winst op deze verkopen bedroeg per saldo USD 188.000. Op 24 februari 2023 ontvingen de aandeelhouders (terugbetaling van kapitaal) EUR 2,35 per aandeel. Na balansdatum (28 juli 2023) werd EUR 1,25 per aandeel aan kapitaal terugbetaald.

 

Het halfjaarbericht 2023 kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ keert EUR 1,25 per aandeel uit

24-07-2023

Scheepsbelegger NBZ keert EUR 1,25 per aandeel uit in het kader van de afwikkeling van het fonds, dit betreft een terugbetaling van kapitaal.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ kondigt terugbetaling van kapitaal aan vanwege afwikkeling NBZ

17-07-2023

NBZ zal in de laatste week van juli EUR 1,25 per aandeel uitkeren naar aanleiding van reeds aangekondigde verkopen die samenhangen met de afwikkeling van NBZ.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ informeert over besluiten AVA 2023

16-06-2023

Gisteren was de algemene vergadering van aandeelhouders van scheepsbelegger NBZ, waarin een aantal besluiten is genomen.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Eerste kwartaalbericht NBZ met voortgang afwikkeling | Quarterly report Q1 2023

09-06-2023

Scheepsinvesteerder NBZ heeft het eerste kwartaal van 2023 een winst na belastingen gerealiseerd van USD 46.000 (Q1 2022: USD 391.000), ofwel USD 0,05 per aandeel. In het kader van de voorgenomen afwikkeling van NBZ zijn in het eerste kwartaal 2 investeringen, UACC Bergshav Tanker II DIS en Nordic Handysize III AS, verkocht. De opbrengst bedroeg USD 1.132.600 (gecombineerd boekverlies van USD 13.000). Ook in het tweede kwartaal is/wordt door NBZ een aantal scheepvaartinvesteringen verkocht. Meer hierover leest u in de het kwartaalbericht. 

 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


Oproep AVA 15 juni 2023

29-04-2023

Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 15 juni 2023 om 20.00 uur, in Inntel Hotels Rotterdam Centre, Leuvehaven 80, 3011 EA Rotterdam.

 

De vergaderstukken (o.a. het jaarverslag 2022) en de agenda zijn vanaf heden beschikbaar via de NBZ-website (onder de kop ‘Aandeelhouders’).

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2022 kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ keert EUR 2,35 per aandeel uit

20-02-2023

Scheepsbelegger NBZ keert EUR 2,35 per aandeel uit in het kader van de voorgenomen afwikkeling van het fonds, dit betreft een terugbetaling van kapitaal.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ informeert over aanpak afwikkeling

15-02-2023

Scheepsbelegger NBZ heeft gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst de beleggers geïnformeerd over de voorgenomen afwikkeling van het fonds. Vooralsnog wordt gekozen voor stapsgewijze verkoop van de investeringen. Binnenkort worden de thans overtollige liquide middelen uitgekeerd, te weten EUR 2,35 per aandeel.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

De presentatie van de bijeenkomst kunt u hier downloaden.


Uitnodiging Informatiebijeenkomst 14 februari 2023

23-01-2023

Aandeelhouders en participanten van de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) worden uitgenodigd om de Informatiebijeenkomst over de afwikkeling van het fonds bij te wonen. Deze wordt gehouden op dinsdag 14 februari 2023 om 20.00 uur, in Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ heeft besloten om over te gaan tot afwikkeling

14-12-2022

Scheepsbelegger NBZ heeft de groeidoelstelling, zoals gepresenteerd in de AVA van 9 juni 2022, niet gehaald. Daarom is door de directie en raad van commissarissen besloten het fonds af te wikkelen. Teneinde de aandeelhouders hierin te consulteren en hierover te informeren, wordt op 14 februari a.s. een informatiebijeenkomst gehouden.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ stelt stockdividend ratio vast

08-12-2022

Scheepsbelegger NBZ heeft ten behoeve van het keuzedividend over het tweede halfjaar van 2022 het stockdividend vastgesteld. Aan de aandeelhouder die heeft gekozen voor stockdividend wordt per 5,4 gehouden aandelen 1 aandeel uitgekeerd.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ keert een dividend uit van USD 1,11 per aandeel

17-11-2022

Scheepsbelegger NBZ verhoogt het dividend en keert over het tweede halfjaar van 2022 een dividend uit van USD 1,11 per aandeel. Het dividend wordt in aandelen NBZ uitgekeerd, tenzij de aandeelhouder kiest voor ontvangst in contanten. 

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd | Quarterly report Q3 2022

17-11-2022

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 2.065.000 (eerste 9 maanden 2021: USD 959.000), ofwel USD 2,19 per aandeel. De achtergrond van dit goede resultaat is de aanhoudende positieve ontwikkeling van de multipurpose markt (MPP), het belangrijkste marktsegment van NBZ (54% van het totale geïnvesteerde vermogen). Ook de tankermarkt (ruwe olie, producten, chemicaliën en gas) verbeterde. Besloten is het dividend te verhogen.

 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


NBZ investeert in twee olietankers | NBZ invests in two oil tankers

21-10-2022

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 2,5% genomen in United Overseas Products AS, de eigenaar van 2 olietankers, de MT UOG Oslo en de MT UOG Sparta. De investering bedraagt USD 600.000 en heeft een verwacht rendement van 12-15% per jaar.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ halfjaarbericht  2022 | NBZ Semi-annual report 2022

23-08-2022

Scheepsbelegger NBZ kan terugkijken op een uitstekend eerste halfjaar met een winst van USD 1.303.000, ofwel USD 1,45 per aandeel. De goede resultaten weerspiegelen de uitstekende situatie in de diverse deelmarkten waarin NBZ vertegenwoordigd is, de vooruitzichten zijn eveneens gunstig. De directie zal zich de komende periode richten op de verdere groei van het fonds. Over dit proces worden de aandeelhouders aan het eind van het jaar geïnformeerd. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

 

Het halfjaarbericht 2022 kunt u hier downloaden.


NBZ stelt stockdividend ratio vast

07-07-2022

Scheepsbelegger NBZ heeft ten behoeve van het keuzedividend het stockdividend vastgesteld op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers van EUR 5,30 in de keuzeperiode van 22 juni t/m 6 juli. Dat houdt in dat aan de aandeelhouder A die heeft gekozen voor stockdividend per 9 gehouden aandelen 1 aandeel wordt uitgekeerd.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ dividend uitkering

16-06-2022

Scheepsbelegger NBZ keert een dividend uit van USD 61 cent per aandeel. Het betreft het dividend over het eerste halfjaar van 2022 (USD 24 cent) plus een extra dividend (USD 37 cent) vanwege de goede resultaten over 2021. Het dividend wordt in aandelen NBZ uitgekeerd, tenzij de aandeelhouder kiest voor ontvangst in contanten. 

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ keert dividend uit | NBZ pays out dividend

10-06-2022

Gisteren was de algemene vergadering van aandeelhouders van scheepsbelegger NBZ. Daarin werd onder meer een voorstel goedgekeurd om USD 37 cent per aandeel dividend uit te keren vanwege de goede resultaten van 2021. Daarnaast zal over het eerste halfjaar een dividend van USD 24 cent worden uitgekeerd.
 
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd | Quarterly report Q1 2022

08-06-2022

Scheepsinvesteerder NBZ heeft het eerste kwartaal van 2022 een winst na belastingen gerealiseerd van USD 391.000 (Q1 2021: USD 145.000), ofwel USD 0,44 per aandeel. De drijvende kracht achter dit resultaat is de aanhoudend sterke container- en droge ladingmarkt. De liquide middelen namen het afgelopen kwartaal met ruim USD 1 miljoen toe, voornamelijk door dividend- en kapitaalterugbetalingen. De investering in Parchem III AS werd beëindigd (2 chemicaliën tankers) en de bulkcarrier AS Elbia, één van de 2 schepen in eigendom van Nordic Handysize III AS, werd winstgevend verkocht.
 
Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


OPROEP AVA 9 juni 2022


26-04-2022

Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 9 juni 2022 om 20.00 uur, in Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist.

 

De vergaderstukken (o.a. het jaarverslag 2021) en de agenda zijn vanaf heden beschikbaar via de NBZ-website (onder de kop ‘Aandeelhouders’).

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden.


Mutaties investeringsportefeuille NBZ | Sale & purchase activities

16-03-2022

Scheepsbelegger NBZ profiteerde van de gestegen waarden in de containermarkt en de droge lading markt. Recent heeft een aantal mutaties in de investeringsportefeuille plaatsgevonden.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ stelt stockdividend ratio vast

09-12-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft ten behoeve van het keuzedividend over het tweede halfjaar van 2021 het stockdividend vastgesteld. Aan de aandeelhouder die heeft gekozen voor stockdividend wordt per 16 gehouden aandelen 1 aandeel uitgekeerd.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ breidt investeringsportefeuille uit

07-12-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 15% genomen in Momentum Shipping Company CV, eigenaar van een multi purpose (“MPP”) schip van Groninger rederij ForestWave Navigation. De investering bedraagt ca. USD 1,2 miljoen.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsbelegger NBZ keert hoger dividend uit

18-11-2021

Scheepsbelegger NBZ verhoogt het dividend en keert over het tweede halfjaar van 2021 een dividend uit van USD 29 cent per aandeel, USD 5 cent hoger dan het dividend over het eerste halfjaar van 2021. Tegen de huidige beurskoers van € 3,95 (17 november 2021) komt dit overeen met circa 13,0% op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

17-11-2021
Scheepsinvesteerder NBZ profiteert optimaal van de opgang in de containermarkt en laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 959.000, ofwel USD 1,19 per aandeel. De uitstekende resultaten over het eerste halfjaar werden hiermee ook in het derde kwartaal doorgetrokken; tarieven en waardes in de container en droge lading markt zijn wederom gestegen. Hoewel de tankermarkt duidelijk achter blijft, zijn door lopende langjarige contracten ook hier positieve resultaten behaald. Gezien de goede resultaten over de eerste negen maanden verhoogt NBZ het dividend over het tweede halfjaar, uitkering in december, met USD 5 cent per aandeel naar USD 29 cent per aandeel.

 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


NBZ publiceert resultaat inkoopprogramma

16-11-2021

Scheepsbelegger NBZ maakt het resultaat van het inkoopprogramma bekend. In totaal zijn 36.847 aandelen door NBZ NV ingekocht voor EUR 3,86 per aandeel (volume-gewogen gemiddelde beurskoers aanbiedperiode).

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ koopt aandelen in


14-10-2021
Scheepsbelegger NBZ start met de aangekondigde inkoop. Houders van NBZ aandelen en NBZ participaties A krijgen van 15 oktober t/m 5 november de mogelijkheid deze aan te bieden. NBZ NV zal de aandelen en participaties kopen tegen de volume-gewogen gemiddelde beurskoers in de aanbiedperiode.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ Halfjaarbericht 2021


06-08-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft een uitstekend eerste halfjaar achter de rug met een winst van USD 531.000, ofwel USD 0,67 per aandeel. Dit komt met name voort uit de resultaten van de belangen in de containermarkt en de droge ladingmarkt, waar de vrachttarieven zijn gestegen en waardes van schepen fors zijn toegenomen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ investeert in twee olietankers

 

28-07-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 3% genomen in Partankers XVII IS, de eigenaar van 2 olietankers, de MT Arctic en de MT Antarctic. De investering bedraagt USD 546.000 en heeft een verwacht rendement van ca. 12-16% per jaar.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ stelt stockdividend ratio vast

 

17-06-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft ten behoeve van het keuzedividend over het eerste halfjaar van 2021 het stockdividend vastgesteld op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers van EUR 3,33 in de keuzeperiode van 2 t/m 16 juni. Dat houdt in dat aan de aandeelhouder A die heeft gekozen voor stockdividend per 17 gehouden aandelen 1 aandeel wordt uitgekeerd.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ keert dividend uit


27-05-2021

Scheepsbelegger NBZ keert over het eerste halfjaar van 2021 een dividend uit van USD 24 cent per aandeel. Het dividend wordt in aandelen NBZ uitgekeerd, tenzij de aandeelhouder kiest voor ontvangst in contanten. 

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd


20-05-2021

Scheepsinvesteerder NBZ heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug met een winst na belastingen van USD 145.000. Hiermee werd de verbetering die we eind 2020 zagen doorgetrokken. De achtergrond van deze goede cijfers zit hem in de florerende droge ladingmarkt. Nieuwe contracten werden tegen hogere tarieven afgesloten en de waarderingen van de 2 belangen in de containermarkt en de bulkmarkt werden naar boven bijgesteld. De situatie in de tankermarkt is duidelijk minder florissant. De belangen van NBZ in de producten en chemicaliën markt lopen wel naar tevredenheid, mede door de lange contracten en afspraken over verkoopprijzen aan het einde van de investeringsperiodes.

 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


NBZ stelt stockdividend ratio vast


03-12-2020
Scheepsbelegger NBZ heeft ten behoeve van het keuzedividend over 2020 het stockdividend vastgesteld op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers van EUR 3,72 in de keuzeperiode van 18 november t/m 2 december 2020. Dat houdt in dat aan de aandeelhouder A die heeft gekozen voor stockdividend per 43 gehouden aandelen 1 aandeel wordt uitgekeerd.  

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd


24-11-2020
Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een negatief resultaat zien van USD 239.000. Dit is in de eerste plaats het gevolg van afwaarderingen op lopende participaties in de bulkmarkt, de multipurpose markt en de chemicaliënmarkt. Bij al deze drie participaties geldt dat er voldoende liquide middelen in de diverse eigendomsentiteiten aanwezig zijn, waardoor er geen druk is om schepen te verkopen in de huidige markt. Voor wat betreft de kasstroom van het fonds verloopt alles volgens plan. De vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn onzeker, wel is er licht aan het einde van de corona tunnel te zien met hopelijk een verbetering van de markt in 2021. 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


NBZ hervat dividenduitkering


12-11-2020
Scheepsbelegger NBZ hervat de dividenduitkering en keert over 2020 een dividend uit van USD 12 cent per aandeel. Het dividend wordt (na inhouding van dividendbelasting) in aandelen NBZ uitgekeerd, tenzij de aandeelhouder kiest voor ontvangst in contanten.  

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Raad van commissarissen lid Jaap Koelewijn treedt terug


01-10-2020
Scheepsbelegger NBZ laat weten dat Jaap Koelewijn terug zal treden als lid van de raad van commissarissen.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ Halfjaarbericht 2020


31-08-2020
Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2020 een negatief resultaat behaald van USD 0,19 per aandeel. Het resultaat werd beïnvloed door afwaarderingen op twee belangen in schepen. Daarnaast werden er in deze periode nog emissiekosten geboekt. De totale opbrengst van de emissie bedroeg EUR 1,8 miljoen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

Het halfjaarbericht 2020 kunt u hier downloaden.


Voorstel tot statutenwijziging goedgekeurd


30-06-2020
Scheepsinvesteerder NBZ had op maandag 29 juni 2020 een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarin werd onder meer het voorstel tot wijziging van de statuten goedgekeurd.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


OPROEP AVA 29 juni 2020


07-05-2020
Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 29 juni 2020 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.


Lening van schepen MS Michelle en MS Svetlana vervroegd afgelost


20-04-2020
Scheepsinvesteerder NBZ heeft een belegging in twee schepen succesvol afgerond. De door NBZ verstrekte leningsfaciliteit betreffende het MS Michelle en het MS Svetlana is eind maart vervroegd afgelost.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ rondt tweede aanbiedingsperiode van de emissie af


02-04-2020
Scheepsinvesteerder NBZ heeft de tweede aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Gedurende deze tweede emissieperiode zijn 172.447 nieuwe aandelen NBZ geplaatst.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ breidt investeringsportefeuille uit


27-03-2020

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 11,76% genomen in 4 CV’s (FWN Bonafide Shipping Company CV, FWN Splendide Shipping Company CV, FWN Rapide Shipping Company CV en FWN Solide Shipping Company CV), die ieder eigenaar zijn van een 10.500 dwt multi purpose (“MPP”) schip.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ keert kwartaaldividend uit

09-03-2020

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,60 (9 maart 2020) komt dit overeen met circa 9,1 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


Scheepsinvesteerder NBZ ziet af van voorgenomen investering

 

10-02-2020

Scheepsbelegger NBZ ziet af van de voorgenomen investering in Open Hatch AS, eigenaar van 4 bulk carriers, aangezien geen overeenstemming kon worden bereikt over de terugkoopverplichting aan het eind van het huurcontract.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ start met 2e aanbiedingsperiode van de emissie

22-01-2020
Scheepsbelegger NBZ start vandaag met de 2e aanbiedingsperiode van de emissie van € 2,5 miljoen. Met de opbrengst zal NBZ de portefeuille met beleggingen in zeeschepen uitbreiden. De uitgiftekoers is vastgesteld op € 5,25 per aandeel.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. En klik hier voor de emissiepagina.


NBZ breidt investeringsportefeuille uit

30-12-2019
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 18% genomen in BrasGas IS, de eigenaar van een LPG tanker, en een belang van 8% in Open Hatch AS, eigenaar van 4 bulk carriers. Daarnaast werd de MT Lesley voor het bij de aanvang van de investering afgesproken bedrag (terug)verkocht aan de huurder van het schip.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


 

NBZ geeft update over investering in MS Thorswind en MS Thorsky

30-12-2019
Scheepsinvesteerder NBZ heeft de investering in het MS Thorswind en het MS Thorsky aangepast. Beide schepen zijn op 20 december 2019 tegen de waarde van de putoptie verkocht aan de reder Thor Dahl Shipping AS.
NBZ heeft bij deze transactie een belang van 3,52% verworven in Thor Dahl Shipping AS.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


 

Notulen BAVA NBZ van 15 oktober 2019 gepubliceerd

23-12-2019
Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 oktober j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.

 

Download hier de notulen van deze vergadering.

Download hier de presentatie van de vergadering.


NBZ rondt eerste aanbiedingsperiode van de emissie af


18-12-2019

Scheepsinvesteerder NBZ heeft de eerste aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Gedurende deze eerste emissieperiode zijn 177.629 nieuwe aandelen NBZ geplaatst, waarbij ook het overgrote deel van de inbrengtransactie (belang in 4 schepen in ruil voor nieuwe aandelen NBZ) is gerealiseerd.

Het volledige persbericht kunt u 
hier downloaden. 


Scheepsinvesteerder NBZ verlengt eerste aanbiedingsperiode emissie


04-12-2019

Scheepsbelegger NBZ is maandag 2 december jl. gestart met een emissie van € 2,5 miljoen. De eerste aanbiedingsperiode zou vandaag, woensdag 4 december om 18:00 CET eindigen, echter NBZ verlengt de eerste aanbiedingsperiode tot vrijdag 6 december om 18:00 CET.

Het volledige persbericht kunt u 
hier downloaden. En klik hier voor de emissiepagina.


NBZ start emissie


02-12-2019

Scheepsbelegger NBZ start vandaag met een emissie. De emissieomvang bedraagt € 2,5 miljoen. Met de opbrengst zal NBZ de portefeuille met beleggingen in zeeschepen uitbreiden. De uitgiftekoers is vastgesteld op € 5,25 per aandeel.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. En klik hier voor de emissiepagina.


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd 


28-11-2019

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een negatief resultaat zien van USD 30.000. Het resultaat is negatief beïnvloed doordat een deel van de emissiekosten (USD 36.000) hierin is meegenomen. De emissie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 starten.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ keert kwartaaldividend uit


12-11-2019

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van EUR 5,20 (12 november 2019) komt dit overeen met circa 8,4 procent op jaarbasis.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


WINDSTREKEN trekt het voorgenomen bod op aandelen in

 

16-10-2019

WINDSTREKEN trekt het voorgenomen bod op aandelen, participaties A en participaties B Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (“NBZ” of het “Fonds”) in en zal geen biedingsbericht ter goedkeuring bij AFM indienen.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


BAVA stemt vóór emissie; Robert Verburgt onder voorbehoud van toetsing commissaris

15-10-2019

De algemene vergadering van de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ) heeft zojuist ingestemd met het voorstel van de directie om nieuw aandelen te emitteren. De emissie is in omvang € 2,5 miljoen groot. De emissie is onderdeel van de groeistrategie van NBZ en onderschreven door Perseverance Bulk Carriers (PBC). PBC zal een 5,6% belang in Super Greenship BV inbrengen in ruil voor nieuwe aandelen ter waarde van € 1.000.000. 
De heer Robert Verburgt is door de aandeelhoudersvergadering benoemd, onder voorbehoud van toetsing door de AFM. Nadere mededelingen over de emissie en waar relevant het bod van Windstreken i.o. volgen indien en wanneer daartoe een reden bestaat. 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


BAVA gaat door

Bod op uitstaande aandelen Windstreken B.V. sluit niet aan bij huidige strategie

15-10-2019

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ) is door de rechter in het gelijk gesteld. Sparkling Investments, aandeelhouder van NBZ, startte vorige week een kort geding met als doel de BAVA van vandaag, en daarmee de stemming door de aandeelhouders en participanten over de voorgestelde emissie, te laten verbieden. De daartoe strekkende vorderingen zijn vandaag door de rechter afgewezen.

Daarom zal de buitengewone vergadering van aandeelhouders vandaag onverkort plaatsvinden. 
 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


Scheepsinvesteerder NBZ focust op langetermijnstrategie voor aandeelhouders

Bod op uitstaande aandelen Windstreken B.V. sluit niet aan bij huidige strategie

09-10-2019

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ), heeft op woensdag 9 oktober 2019 kennis genomen van een bod van Windstreken B.V. i.o. van € 5,65 in cash per aandeel op alle uitstaande aandelen en participaties. Op de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders op 15 oktober 2019, wordt aandeelhouders en participanten goedkeuring gevraagd voor een emissie van aandelen om de langetermijnstrategie die eerder met de aandeelhouders is afgestemd verder te ondersteunen. Het bod van vandaag sluit niet aan bij de huidige visie en strategie van NBZ om het fonds op lange termijn te laten groeien. Naar aanleiding van het bod is de aanmeldtermijn voor de BAVA verlengd tot en met maandag 14 oktober 2019, zodat aandeelhouders zich alsnog kunnen aanmelden.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


OPROEP BAVA 15 oktober 2019

02-09-2019

Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 15 oktober 2019 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ Halfjaarbericht 2019

27-08-2019

Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2019 een positief resultaat behaald van USD 0,05 per aandeel. Het resultaat kwam lager uit in vergelijking met dezelfde verslagperiode vorig jaar vanwege lagere herwaarderingen van deelnemingen in schepen en hogere kosten. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

 

Het halfjaarbericht 2019 kunt u hier downloaden.

 

Het kwartaalbericht 1e kwartaal 2019 kunt u hier downloaden.

 


NBZ keert kwartaaldividend uit

12-08-2019

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van 
€ 4,43 (12 augustus 2019) komt dit overeen met circa 9,7 procent op jaarbasis.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


 

NBZ neemt belang in 4 schepen in ruil voor nieuwe aandelen en bereidt emissie voor

08-08-2019

Scheepsbelegger NBZ en investeerder Perseverance Bulk Carriers BV hebben een intentieovereenkomst getekend. NBZ zal een belang in 4 schepen overnemen, de overnamesom wordt voldaan in de vorm van nieuw uit te geven aandelen. NBZ zal een openbare aandelenemissie voorbereiden. 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


 

NBZ investeert in twee chemicaliën tankers

19-07-2019

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 7% genomen in RF Tankers AS, de eigenaar van 2 chemicaliën tankers, de MT Azra-S en de MT Ozden-S. Het verwacht rendement bedraagt ca. 12-15 procent. 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


 

Notulen AVA NBZ van 23 mei 2019 gepubliceerd

16-07-2019

Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 mei j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.

 

Download hier de notulen van deze vergadering.

Download hier de presentatie van de vergadering.

 


 

NBZ keert kwartaaldividend uit

03-06-2019
Scheepsinvesteerder NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,40 (3 juni 2019) komt dit overeen met circa 9,8 procent op jaarbasis.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


NBZ in gesprek met nieuwe investeerder

24-05-2019

Scheepsbelegger NBZ is in gesprek met een investeerder, die overweegt een minderheidsbelang te nemen in NBZ gekoppeld aan de inbreng van activa. Dit is op de AVA van 23 mei 2019 bekendgemaakt.
Voorts werd aangekondigd om met ingang van 2020 over te gaan naar een nieuw dividendstelsel.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 OPROEP AVA 23 mei 2019

10-04-2019

Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 23 mei 2019 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.

 


NBZ keert kwartaaldividend uit

15-03-2019

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,35 (15 maart 2019) komt dit overeen met circa 9,7 procent op jaarbasis. Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

29-11-2018

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 306.000 (2017: USD 137.000). De stijging van de Amerikaanse rente heeft een licht negatief effect op de waardering van de portefeuille. Er is een correctie van USD 29.000 negatief doorgevoerd op de waardering van de deelname in Nordic Handyzise (MS AS Elbia en MS AS Elenia). Zonder deze correctie zou dit 3e kwartaal met een kleine winst zijn afgesloten. In vergelijking met het vorig jaar is het resultaat nog steeds uitstekend, met een meer dan verdubbelde winst als gevolg van verbeterde marktomstandigheden.

 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

 


 

NBZ investeert in MS Thorswind en MS Thorsky

13-11-2018

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 3% genomen in Thor Dahl Container DIS , de eigenaar van 2 containerschepen, de MS Thorswind en de MS Thorsky. Het verwacht rendement bedraagt ca. 10-15 procent.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ investeert in MS Thorswind en MS Thorsky

NBZ keert kwartaaldividend uit

05-11-2018

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,10 (5 november 2018) komt dit overeen met circa 10,2 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ investeert in 3 chemicaliën tankers

20-09-2018

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 7% genomen in Parchem III AS, de eigenaar van 3 chemicaliën tankers, de MT Caribe Ilse, de MT Caribe Christina en de MT Caribe Maria. Het verwachte rendement bedraagt circa 12-16%.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. 


NBZ Halfjaarbericht 2018

20-08-2018

Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2018 een positief resultaat behaald van USD 0,70 per aandeel. Het resultaat kwam fors hoger uit in vergelijking met dezelfde verslagperiode vorig jaar dankzij herwaarderingen van een aantal deelnemingen in schepen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. 

Het halfjaarbericht 2018 kunt u hier downloaden.


Notulen AVA NBZ van 24 mei 2018 gepubliceerd

10-08-2018

Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 mei j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

31 maart 2024
USD 1,36

€ 1,27

Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact