Persberichten

Voor meer informatie: directeur Focko Nauta, tel. 06-29037887 of e-mail naar fn@nbzfonds.nl


Scheepsbelegger NBZ keert hoger dividend uit

18-11-2021

Scheepsbelegger NBZ verhoogt het dividend en keert over het tweede halfjaar van 2021 een dividend uit van USD 29 cent per aandeel, USD 5 cent hoger dan het dividend over het eerste halfjaar van 2021. Tegen de huidige beurskoers van € 3,95 (17 november 2021) komt dit overeen met circa 13,0% op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

17-11-2021
Scheepsinvesteerder NBZ profiteert optimaal van de opgang in de containermarkt en laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 959.000, ofwel USD 1,19 per aandeel. De uitstekende resultaten over het eerste halfjaar werden hiermee ook in het derde kwartaal doorgetrokken; tarieven en waardes in de container en droge lading markt zijn wederom gestegen. Hoewel de tankermarkt duidelijk achter blijft, zijn door lopende langjarige contracten ook hier positieve resultaten behaald. Gezien de goede resultaten over de eerste negen maanden verhoogt NBZ het dividend over het tweede halfjaar, uitkering in december, met USD 5 cent per aandeel naar USD 29 cent per aandeel.

 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


NBZ publiceert resultaat inkoopprogramma

16-11-2021

Scheepsbelegger NBZ maakt het resultaat van het inkoopprogramma bekend. In totaal zijn 36.847 aandelen door NBZ NV ingekocht voor EUR 3,86 per aandeel (volume-gewogen gemiddelde beurskoers aanbiedperiode).

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ koopt aandelen in


14-10-2021
Scheepsbelegger NBZ start met de aangekondigde inkoop. Houders van NBZ aandelen en NBZ participaties A krijgen van 15 oktober t/m 5 november de mogelijkheid deze aan te bieden. NBZ NV zal de aandelen en participaties kopen tegen de volume-gewogen gemiddelde beurskoers in de aanbiedperiode.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ Halfjaarbericht 2021


06-08-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft een uitstekend eerste halfjaar achter de rug met een winst van USD 531.000, ofwel USD 0,67 per aandeel. Dit komt met name voort uit de resultaten van de belangen in de containermarkt en de droge ladingmarkt, waar de vrachttarieven zijn gestegen en waardes van schepen fors zijn toegenomen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ investeert in twee olietankers

 

28-07-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 3% genomen in Partankers XVII IS, de eigenaar van 2 olietankers, de MT Arctic en de MT Antarctic. De investering bedraagt USD 546.000 en heeft een verwacht rendement van ca. 12-16% per jaar.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ stelt stockdividend ratio vast

 

17-06-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft ten behoeve van het keuzedividend over het eerste halfjaar van 2021 het stockdividend vastgesteld op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers van EUR 3,33 in de keuzeperiode van 2 t/m 16 juni. Dat houdt in dat aan de aandeelhouder A die heeft gekozen voor stockdividend per 17 gehouden aandelen 1 aandeel wordt uitgekeerd.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ keert dividend uit


27-05-2021

Scheepsbelegger NBZ keert over het eerste halfjaar van 2021 een dividend uit van USD 24 cent per aandeel. Het dividend wordt in aandelen NBZ uitgekeerd, tenzij de aandeelhouder kiest voor ontvangst in contanten. 

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd


20-05-2021

Scheepsinvesteerder NBZ heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug met een winst na belastingen van USD 145.000. Hiermee werd de verbetering die we eind 2020 zagen doorgetrokken. De achtergrond van deze goede cijfers zit hem in de florerende droge ladingmarkt. Nieuwe contracten werden tegen hogere tarieven afgesloten en de waarderingen van de 2 belangen in de containermarkt en de bulkmarkt werden naar boven bijgesteld. De situatie in de tankermarkt is duidelijk minder florissant. De belangen van NBZ in de producten en chemicaliën markt lopen wel naar tevredenheid, mede door de lange contracten en afspraken over verkoopprijzen aan het einde van de investeringsperiodes.

 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


NBZ stelt stockdividend ratio vast


03-12-2020
Scheepsbelegger NBZ heeft ten behoeve van het keuzedividend over 2020 het stockdividend vastgesteld op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers van EUR 3,72 in de keuzeperiode van 18 november t/m 2 december 2020. Dat houdt in dat aan de aandeelhouder A die heeft gekozen voor stockdividend per 43 gehouden aandelen 1 aandeel wordt uitgekeerd.  

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd


24-11-2020
Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een negatief resultaat zien van USD 239.000. Dit is in de eerste plaats het gevolg van afwaarderingen op lopende participaties in de bulkmarkt, de multipurpose markt en de chemicaliënmarkt. Bij al deze drie participaties geldt dat er voldoende liquide middelen in de diverse eigendomsentiteiten aanwezig zijn, waardoor er geen druk is om schepen te verkopen in de huidige markt. Voor wat betreft de kasstroom van het fonds verloopt alles volgens plan. De vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn onzeker, wel is er licht aan het einde van de corona tunnel te zien met hopelijk een verbetering van de markt in 2021. 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


NBZ hervat dividenduitkering


12-11-2020
Scheepsbelegger NBZ hervat de dividenduitkering en keert over 2020 een dividend uit van USD 12 cent per aandeel. Het dividend wordt (na inhouding van dividendbelasting) in aandelen NBZ uitgekeerd, tenzij de aandeelhouder kiest voor ontvangst in contanten.  

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Raad van commissarissen lid Jaap Koelewijn treedt terug


01-10-2020
Scheepsbelegger NBZ laat weten dat Jaap Koelewijn terug zal treden als lid van de raad van commissarissen.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ Halfjaarbericht 2020


31-08-2020
Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2020 een negatief resultaat behaald van USD 0,19 per aandeel. Het resultaat werd beïnvloed door afwaarderingen op twee belangen in schepen. Daarnaast werden er in deze periode nog emissiekosten geboekt. De totale opbrengst van de emissie bedroeg EUR 1,8 miljoen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

Het halfjaarbericht 2020 kunt u hier downloaden.


Voorstel tot statutenwijziging goedgekeurd


30-06-2020
Scheepsinvesteerder NBZ had op maandag 29 juni 2020 een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarin werd onder meer het voorstel tot wijziging van de statuten goedgekeurd.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


OPROEP AVA 29 juni 2020


07-05-2020
Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 29 juni 2020 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.


Lening van schepen MS Michelle en MS Svetlana vervroegd afgelost


20-04-2020
Scheepsinvesteerder NBZ heeft een belegging in twee schepen succesvol afgerond. De door NBZ verstrekte leningsfaciliteit betreffende het MS Michelle en het MS Svetlana is eind maart vervroegd afgelost.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ rondt tweede aanbiedingsperiode van de emissie af


02-04-2020
Scheepsinvesteerder NBZ heeft de tweede aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Gedurende deze tweede emissieperiode zijn 172.447 nieuwe aandelen NBZ geplaatst.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ breidt investeringsportefeuille uit


27-03-2020

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 11,76% genomen in 4 CV’s (FWN Bonafide Shipping Company CV, FWN Splendide Shipping Company CV, FWN Rapide Shipping Company CV en FWN Solide Shipping Company CV), die ieder eigenaar zijn van een 10.500 dwt multi purpose (“MPP”) schip.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ keert kwartaaldividend uit

09-03-2020

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,60 (9 maart 2020) komt dit overeen met circa 9,1 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


Scheepsinvesteerder NBZ ziet af van voorgenomen investering

 

10-02-2020

Scheepsbelegger NBZ ziet af van de voorgenomen investering in Open Hatch AS, eigenaar van 4 bulk carriers, aangezien geen overeenstemming kon worden bereikt over de terugkoopverplichting aan het eind van het huurcontract.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ start met 2e aanbiedingsperiode van de emissie

22-01-2020
Scheepsbelegger NBZ start vandaag met de 2e aanbiedingsperiode van de emissie van € 2,5 miljoen. Met de opbrengst zal NBZ de portefeuille met beleggingen in zeeschepen uitbreiden. De uitgiftekoers is vastgesteld op € 5,25 per aandeel.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. En klik hier voor de emissiepagina.


NBZ breidt investeringsportefeuille uit

30-12-2019
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 18% genomen in BrasGas IS, de eigenaar van een LPG tanker, en een belang van 8% in Open Hatch AS, eigenaar van 4 bulk carriers. Daarnaast werd de MT Lesley voor het bij de aanvang van de investering afgesproken bedrag (terug)verkocht aan de huurder van het schip.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


 

NBZ geeft update over investering in MS Thorswind en MS Thorsky

30-12-2019
Scheepsinvesteerder NBZ heeft de investering in het MS Thorswind en het MS Thorsky aangepast. Beide schepen zijn op 20 december 2019 tegen de waarde van de putoptie verkocht aan de reder Thor Dahl Shipping AS.
NBZ heeft bij deze transactie een belang van 3,52% verworven in Thor Dahl Shipping AS.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


 

Notulen BAVA NBZ van 15 oktober 2019 gepubliceerd

23-12-2019
Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 oktober j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.

 

Download hier de notulen van deze vergadering.

Download hier de presentatie van de vergadering.


NBZ rondt eerste aanbiedingsperiode van de emissie af


18-12-2019

Scheepsinvesteerder NBZ heeft de eerste aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Gedurende deze eerste emissieperiode zijn 177.629 nieuwe aandelen NBZ geplaatst, waarbij ook het overgrote deel van de inbrengtransactie (belang in 4 schepen in ruil voor nieuwe aandelen NBZ) is gerealiseerd.

Het volledige persbericht kunt u 
hier downloaden. 


Scheepsinvesteerder NBZ verlengt eerste aanbiedingsperiode emissie


04-12-2019

Scheepsbelegger NBZ is maandag 2 december jl. gestart met een emissie van € 2,5 miljoen. De eerste aanbiedingsperiode zou vandaag, woensdag 4 december om 18:00 CET eindigen, echter NBZ verlengt de eerste aanbiedingsperiode tot vrijdag 6 december om 18:00 CET.

Het volledige persbericht kunt u 
hier downloaden. En klik hier voor de emissiepagina.


NBZ start emissie


02-12-2019

Scheepsbelegger NBZ start vandaag met een emissie. De emissieomvang bedraagt € 2,5 miljoen. Met de opbrengst zal NBZ de portefeuille met beleggingen in zeeschepen uitbreiden. De uitgiftekoers is vastgesteld op € 5,25 per aandeel.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. En klik hier voor de emissiepagina.


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd 


28-11-2019

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een negatief resultaat zien van USD 30.000. Het resultaat is negatief beïnvloed doordat een deel van de emissiekosten (USD 36.000) hierin is meegenomen. De emissie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 starten.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ keert kwartaaldividend uit


12-11-2019

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van EUR 5,20 (12 november 2019) komt dit overeen met circa 8,4 procent op jaarbasis.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


WINDSTREKEN trekt het voorgenomen bod op aandelen in

 

16-10-2019

WINDSTREKEN trekt het voorgenomen bod op aandelen, participaties A en participaties B Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (“NBZ” of het “Fonds”) in en zal geen biedingsbericht ter goedkeuring bij AFM indienen.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


BAVA stemt vóór emissie; Robert Verburgt onder voorbehoud van toetsing commissaris

15-10-2019

De algemene vergadering van de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ) heeft zojuist ingestemd met het voorstel van de directie om nieuw aandelen te emitteren. De emissie is in omvang € 2,5 miljoen groot. De emissie is onderdeel van de groeistrategie van NBZ en onderschreven door Perseverance Bulk Carriers (PBC). PBC zal een 5,6% belang in Super Greenship BV inbrengen in ruil voor nieuwe aandelen ter waarde van € 1.000.000. 
De heer Robert Verburgt is door de aandeelhoudersvergadering benoemd, onder voorbehoud van toetsing door de AFM. Nadere mededelingen over de emissie en waar relevant het bod van Windstreken i.o. volgen indien en wanneer daartoe een reden bestaat. 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


BAVA gaat door

Bod op uitstaande aandelen Windstreken B.V. sluit niet aan bij huidige strategie

15-10-2019

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ) is door de rechter in het gelijk gesteld. Sparkling Investments, aandeelhouder van NBZ, startte vorige week een kort geding met als doel de BAVA van vandaag, en daarmee de stemming door de aandeelhouders en participanten over de voorgestelde emissie, te laten verbieden. De daartoe strekkende vorderingen zijn vandaag door de rechter afgewezen.

Daarom zal de buitengewone vergadering van aandeelhouders vandaag onverkort plaatsvinden. 
 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


Scheepsinvesteerder NBZ focust op langetermijnstrategie voor aandeelhouders

Bod op uitstaande aandelen Windstreken B.V. sluit niet aan bij huidige strategie

09-10-2019

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ), heeft op woensdag 9 oktober 2019 kennis genomen van een bod van Windstreken B.V. i.o. van € 5,65 in cash per aandeel op alle uitstaande aandelen en participaties. Op de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders op 15 oktober 2019, wordt aandeelhouders en participanten goedkeuring gevraagd voor een emissie van aandelen om de langetermijnstrategie die eerder met de aandeelhouders is afgestemd verder te ondersteunen. Het bod van vandaag sluit niet aan bij de huidige visie en strategie van NBZ om het fonds op lange termijn te laten groeien. Naar aanleiding van het bod is de aanmeldtermijn voor de BAVA verlengd tot en met maandag 14 oktober 2019, zodat aandeelhouders zich alsnog kunnen aanmelden.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


OPROEP BAVA 15 oktober 2019

02-09-2019

Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 15 oktober 2019 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ Halfjaarbericht 2019

27-08-2019

Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2019 een positief resultaat behaald van USD 0,05 per aandeel. Het resultaat kwam lager uit in vergelijking met dezelfde verslagperiode vorig jaar vanwege lagere herwaarderingen van deelnemingen in schepen en hogere kosten. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

 

Het halfjaarbericht 2019 kunt u hier downloaden.

 

Het kwartaalbericht 1e kwartaal 2019 kunt u hier downloaden.

 


NBZ keert kwartaaldividend uit

12-08-2019

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van 
€ 4,43 (12 augustus 2019) komt dit overeen met circa 9,7 procent op jaarbasis.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


 

NBZ neemt belang in 4 schepen in ruil voor nieuwe aandelen en bereidt emissie voor

08-08-2019

Scheepsbelegger NBZ en investeerder Perseverance Bulk Carriers BV hebben een intentieovereenkomst getekend. NBZ zal een belang in 4 schepen overnemen, de overnamesom wordt voldaan in de vorm van nieuw uit te geven aandelen. NBZ zal een openbare aandelenemissie voorbereiden. 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


 

NBZ investeert in twee chemicaliën tankers

19-07-2019

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 7% genomen in RF Tankers AS, de eigenaar van 2 chemicaliën tankers, de MT Azra-S en de MT Ozden-S. Het verwacht rendement bedraagt ca. 12-15 procent. 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


 

Notulen AVA NBZ van 23 mei 2019 gepubliceerd

16-07-2019

Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 mei j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.

 

Download hier de notulen van deze vergadering.

Download hier de presentatie van de vergadering.

 


 

NBZ keert kwartaaldividend uit

03-06-2019
Scheepsinvesteerder NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,40 (3 juni 2019) komt dit overeen met circa 9,8 procent op jaarbasis.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


NBZ in gesprek met nieuwe investeerder

24-05-2019

Scheepsbelegger NBZ is in gesprek met een investeerder, die overweegt een minderheidsbelang te nemen in NBZ gekoppeld aan de inbreng van activa. Dit is op de AVA van 23 mei 2019 bekendgemaakt.
Voorts werd aangekondigd om met ingang van 2020 over te gaan naar een nieuw dividendstelsel.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 OPROEP AVA 23 mei 2019

10-04-2019

Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 23 mei 2019 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.

 


NBZ keert kwartaaldividend uit

15-03-2019

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,35 (15 maart 2019) komt dit overeen met circa 9,7 procent op jaarbasis. Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

29-11-2018

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 306.000 (2017: USD 137.000). De stijging van de Amerikaanse rente heeft een licht negatief effect op de waardering van de portefeuille. Er is een correctie van USD 29.000 negatief doorgevoerd op de waardering van de deelname in Nordic Handyzise (MS AS Elbia en MS AS Elenia). Zonder deze correctie zou dit 3e kwartaal met een kleine winst zijn afgesloten. In vergelijking met het vorig jaar is het resultaat nog steeds uitstekend, met een meer dan verdubbelde winst als gevolg van verbeterde marktomstandigheden.

 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

 


 

NBZ investeert in MS Thorswind en MS Thorsky

13-11-2018

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 3% genomen in Thor Dahl Container DIS , de eigenaar van 2 containerschepen, de MS Thorswind en de MS Thorsky. Het verwacht rendement bedraagt ca. 10-15 procent.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ investeert in MS Thorswind en MS Thorsky

NBZ keert kwartaaldividend uit

05-11-2018

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,10 (5 november 2018) komt dit overeen met circa 10,2 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ investeert in 3 chemicaliën tankers

20-09-2018

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 7% genomen in Parchem III AS, de eigenaar van 3 chemicaliën tankers, de MT Caribe Ilse, de MT Caribe Christina en de MT Caribe Maria. Het verwachte rendement bedraagt circa 12-16%.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. 


NBZ Halfjaarbericht 2018

20-08-2018

Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2018 een positief resultaat behaald van USD 0,70 per aandeel. Het resultaat kwam fors hoger uit in vergelijking met dezelfde verslagperiode vorig jaar dankzij herwaarderingen van een aantal deelnemingen in schepen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. 

Het halfjaarbericht 2018 kunt u hier downloaden.


Notulen AVA NBZ van 24 mei 2018 gepubliceerd

10-08-2018

Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 mei j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.

 

Download hier de notulen van deze vergadering.

Download hier de presentatie van de vergadering.


NBZ keert kwartaaldividend uit

17-07-2018

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,04 (17 juli 2018) komt dit overeen met circa 10,2 procent op jaarbasis.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


 

Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

14-06-2018

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 87.000, hetgeen in lijn is met de verwachtingen.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ keert kwartaaldividend uit

03-05-2018

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,60 (3 mei 2018) komt dit overeen met circa 8,6 procent op jaarbasis.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


OPROEP AVA 24 mei 2018

11-04-2018

Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 24 mei 2018 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden.


 

NBZ keert kwartaaldividend uit

8-02-2018

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 3,90 (8 februari 2018) komt dit overeen met circa 9,9 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

30-10-2017

NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 137.000. De lopende investeringen presteren conform verwachting en zorgen voor een positief resultaat. 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

 


 

 

Scheepsinvesteerder NBZ investeert in 2 droge bulkschepen

27-10-2017

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 3% genomen in Nordic Handysize III AS, eigenaar van 2 droge bulkschepen, het MS AS Elbia en het MS AS Elenia. Het verwachte rendement over de 3 jaar looptijd van deze nieuwe investering bedraagt circa 8-14%.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


NBZ keert kwartaaldividend uit

23-10-2017

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,40 (23 oktober 2017) komt dit overeen met circa 9,2 procent op jaarbasis.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


 

NBZ Halfjaarbericht 2017

31-08-2017

Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2017 een positief resultaat behaald van USD 0,14 per aandeel. Alle investeringen presteren conform verwachting, behoudens een afwaardering van een investering in één schip tot de minimale terugkoopwaarde. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

Het halfjaarbericht 2017 kunt u hier downloaden.


 

NBZ keert kwartaaldividend uit

26-07-2017

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,40 (26 juli 2017) komt dit overeen met circa 9,3 procent op jaarbasis.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

25-07-2017

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 75.000. De lopende investeringen presteren conform verwachting en zorgen voor een positief resultaat.

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


 

Notulen AVA van 24 mei 2017 gepubliceerd

19-06-2017

Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 mei j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.

Download hier de notulen van deze vergadering.
Download hier de presentatie van de vergadering.

 


 

NBZ keert kwartaaldividend uit


24-04-2017

Scheepsbelegger NBZ keert in april een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 3,15 (24 april 2017) komt dit overeen met circa 14,0 procent op jaarbasis.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Oproep AVA 24 mei 2017

11-04-2017

Aandeelhouders en participanten van de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 24 mei 2017 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Het jaarbericht 2016 kunt u hier downloaden. 


 

NBZ investeert in twee gastankers

27-03-2017

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 5,25% genomen in twee gastankers, de  MT B Gas Master en de MT B Gas Mariner, met een verwacht rendement van circa 12 procent.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


NBZ keert kwartaaldividend uit


16-01-2017
Scheepsbelegger NBZ keert deze week een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,35 (16 januari 2017) komt dit overeen met circa 10,3 procent op jaarbasis.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
 


NBZ keert dividend over vierde kwartaal uit en breidt een tweetal belangen in schepen uit

22-12-2016
Scheepsbelegger NBZ zal over het vierde kwartaal van 2016 een dividend uitkeren van US$ 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,15 (22 december 2016) komt dit overeen met circa 11 procent op jaarbasis.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
 


 

Notulen BAVA NBZ van 1 december 2016 gepubliceerd

16-12-2016
Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 december j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload. 


Download hier de notulen van deze vergadering.
Download hier de presentatie van de vergadering.

 


Scheepsinvesteerder NBZ benoemt nieuwe directeur en beheerder

02-12-2016

Gisteren is tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) van scheepsinvesteerder NBZ het voorstel tot de benoeming van een nieuwe directeur en beheerder met algemene stemmen aangenomen.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


 

Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

26-10-2016

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 110.000.
Het resultaat stond wat onder druk door waardedalingen in de tankermarkt, dit had geen rechtstreeks effect op de kaspositie eind derde kwartaal, aangezien alle huurbetalingen volgens schema werden voldaan.

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

 


Oproep BAVA 1 december 2016

18-10-2016

Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van een Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 1 december 2016 om 20.00 uur, in het Novotel Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.

Ter stemming wordt voorgelegd een voorstel tot ‘benoeming nieuwe directeur en beheerder, verhoging management fee en berekening intrinsieke waarde per kwartaal’

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


 

NBZ keert kwartaaldividend uit

10-10-2016

Scheepsbelegger NBZ keert deze week een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,45 (10 oktober 2016) komt dit overeen met circa 9,6 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


 

NBZ keert dividend over derde kwartaal uit

16-09-2016

Scheepsbelegger NBZ zal over het derde kwartaal van 2016 een dividend van USD 12 cent per aandeel uitkeren. Tegen de huidige beurskoers van € 4,50 (16 september 2016) komt dit overeen met circa 9,5 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


 

NBZ Halfjaarbericht 2016

25-08-2016

Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2016 een positief resultaat behaald van USD 0,31 per aandeel. Op alle lopende investeringen wordt winst en een positieve cashflow behaald. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

 

Het halfjaarbericht 2016 kunt u hier downloaden.

 


 

Scheepsinvesteerder NBZ investeert in kabellegger MS Cable Innovator

20-07-2016

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang genomen in kabellegger MS Cable Innovator. Dit is het grootste schip in zijn soort en biedt NBZ een verwacht rendement van 12 tot 13 procent per jaar.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


Scheepsinvesteerder NBZ investeert in gastanker MT Wincanton

11-07-2016

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 4,5% genomen in de gastanker MT Wincanton met een verwacht rendement van 13 à 14 procent per jaar.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ keert kwartaaldividend uit

11-07-2016

Scheepsbelegger NBZ keert deze week een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige uitgiftekoers van € 5,25 van de lopende emissie komt dit overeen met circa 8,2% op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


Scheepsinvesteerder NBZ keert dividend over tweede kwartaal uit

15-06-2016

NBZ zal over het tweede kwartaal van 2016 een dividend van USD 12 cent per aandeel uitkeren. Tegen de huidige uitgiftekoers van € 5,25 van de lopende emissie komt dit overeen met circa 8,1 procent op jaarbasis.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


 

Notulen AVA NBZ gepubliceerd

13-06-2016

Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 mei j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.
 

Download hier de notulen van deze vergadering.

 

Download hier de presentatie van de vergadering.Aandeelhouders keuren jaarrekening NBZ goed

24-05-2016

De jaarrekening en het jaarverslag over 2015 van scheepsinvesteerder NBZ zijn gisteren op de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) goedgekeurd door de aandeelhouders. 


Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


 

Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

10-05-2016

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 69.000. De lopende investeringen presteren conform verwachting en zorgen voor een positief resultaat. 


Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ start met emissie

28-04-2016

Scheepsbelegger NBZ start vandaag met een emissie. De emissieomvang bedraagt maximaal € 2,5 miljoen. Met de opbrengst zal NBZ de portefeuille met beleggingen in zeeschepen uitbreiden. De uitgiftekoers is vastgesteld op € 5,25 per aandeel.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ keert dividend over eerste kwartaal uit

12-04-2016

Scheepsbelegger NBZ keert deze week een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 5,00 (slot 12 april 2016) komt dit overeen met 8,4 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Oproep AVA 23 mei 2016

08-04-2016

Aandeelhouders en participanten van de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 23 mei 2016 om 20.00 uur, in het Novotel Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ keert kwartaaldividend uit

01-04-2016

Scheepsbelegger NBZ zal over het eerste kwartaal van 2016 een dividend van USD 12 cent per aandeel uitkeren. Tegen de huidige beurskoers van € 5,00 (slot 31 maart 2016) komt dit overeen met circa 8,4 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Scheepsinvesteerder NBZ keert dividend over vierde kwartaal uit

11-01-2016

Scheepsbelegger NBZ keert deze week een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 6,00 (slot 11 januari 2016) komt dit overeen met 7,4 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.


Frits van Riet overleden

06-01-2016

Afgelopen maandag 4 januari 2016 is onze vorige president commissaris Frits van Riet plotseling overleden aan kanker.
De diagnose werd met kerstmis gesteld, daarna ging het zeer snel.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 Scheepsbelegger NBZ investeert in MT Tapatio en MT Lesley PG

23-12-2015
Scheepsbelegger NBZ heeft deze week twee nieuwe investeringen gedaan. NBZ heeft USD 528.000 geïnvesteerd in medium range tanker MT Tapatio en voor USD 465.000 geïnvesteerd in de producten/chemicaliën tanker MT Lesley PG.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 Scheepsinvesteerder NBZ verhoogt kwartaaldividend 

16-12-2015
Scheepsbelegger NBZ verhoogt het dividend naar US$ 12 cent per aandeel over het vierde kwartaal van 2015. Tegen de huidige beurskoers van € 5.56 (slot 16 december 2015) komt dit overeen met bijna 8 procent op jaarbasis.

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.
Scheepsinvesteerder NBZ investeert in product/chemicalien tanker MT Eagle 

30-11-2015
Scheepsbelegger NBZ heeft een investering van USD 875.000 gedaan in MT Henrietta, een in 2001 gebouwde producten/chemicalien tanker. Het schip is voor 6 jaar verhuurd aan de Engelse rederij Pritchard Gordon Tankers.

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

30 september 2021

€ 7,56

(uitgedrukt in euro's)

Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Ga direct naar

 

Jaarverslag 2020
Persberichten

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact