Disclaimer

 

Deze website bevat algemene informatie over de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ). Deze informatie moet niet worden gezien als een beleggingsadvies. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. NBZ en Annexum Beheer B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.


Indien u in NBZ wilt beleggen, moet u het prospectus inclusief de bijlagen lezen. Voor deze belegging is tevens een document opgesteld dat essentiële beleggersinformatie verschaft over het fonds. Deze informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Vraag hierom en lees deze informatie voordat u het product koopt. Prospectus en essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij NBZ. Beide documenten kunnen ook via deze website worden gedownload.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Intellectuele eigendomsrechten
NBZ, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NBZ of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

« Ga terug

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

31 maart 2024
USD 1,36

€ 1,27

Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact