Het bestuur van NBZ

De uiteindelijke macht binnen NBZ ligt bij de aandeelhouders, de beleggers van NBZ. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan de directie en raad van commissarissen ontslaan als zij het niet eens is met het gevoerde beleid. NBZ heeft geen eigen medewerkers in dienst.

 

Annexum Beheer B.V. heeft als beheerder van NBZ NV een beloningsbeleid opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen van de AFM. Het beloningsbeleid ligt voor aandeelhouders en participanten van NBZ ter inzage op het kantoor van NBZ. Meer informatie over Annexum Beheer B.V. (beheervergunning, statuten, financieel, gedragscode etc.) kunt u vinden op de website www.annexum.nl

 

Geen tegenstrijdige belangen

 • De juridische structuur van NBZ kent geen tegenstrijdige belangen.
 • Dubbele petten kennen we niet. De directie kan bijvoorbeeld nooit een schip van NBZ kopen.
 • Aandeelhouders, directie en raad van commissarissen hebben allen één gezamenlijk belang: groei van het beleggingsfonds en een hoog en bovenal constant rendement.


Directie
De huidige directie wordt gevoerd door Annexum Beheer B.V.. Annexum is sinds 2000 actief als (vastgoed)fondsenaanbieder voor de particuliere belegger. De scheepvaartkant van de investeringen is in handen van Focko Nauta en Martijn Steenhuis. Zij hebben ruime ervaring
 in de scheepvaart en op het gebied van scheepsfinancieringen en beleggingsfondsen. Zij weten wat er op de diverse deelmarkten in de scheepvaart speelt en waar de kansen liggen. 

 

Raad van commissarissen

De leden van de raad van commissarissen bestaat uit Bote de Vries en Jaap Koelewijn. De commissarissen van NBZ hebben elk hun sporen verdiend. In de scheepvaart en als deskundige op het gebied van beleggen in het algemeen. Bekijk hier de Profielschets en CV van de Raad van Commissarissen.

Adviseurs
NBZ maakt gebruik van externe adviseurs.
  juridisch advies 
    fiscaal advies 
  accountant
  administratie participantenregister
  financiële verslaglegging
  controle op technisch managers en schepen

 

« Ga terug

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Referentiekoers

30 september 2019

€ 9,54

(= intrinsieke waarde uitgedrukt in euro's).


Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact