2008

16-12-2008

 • 16 december 2008 - De Uitgiftekoers over december 2008 is vastgesteld op $ 4.723,92. Tegen deze koers worden in december nieuwe participaties uitgegeven. Inschrijven kan nog tot en met 30 december.

  Vanaf 2009 moet NBZ de nieuwe regels betreffende Forward Trading toepassen van de AFM. Deze hebben vooral te maken met het voorkomen van voorkennis en betekenen dat de koers waartegen wordt ingeschreven niet vooraf bekend mag zijn. Vanaf 2009 kunnen nieuwe participanten zich inschrijven tot en met de laatste werkdag van een bepaalde maand.


 • 2 november 2008 – "Investeren in één schip blijft een risicovolle onderneming", zegt NBZ-directeur Diederik Tjeenk Willink in de Financiële Telegraaf. Met een goede spreiding over diverse schepen en verschillende markten loopt de belegger veel minder risico. Volgens de Telegraaf zit hierin "een kern van waarheid" gegeven het feit dat veel cv's hun beleggers dit jaar niets uitkeren. NBZ daarentegen wel.

 

 • 16 okt 2008 - NBZ ondervindt geen hinder van de huidige financiële tegenwind. Terwijl overal in de wereld de ministers van financiën maatregelen moeten nemen om het compleet vastgelopen geldverkeer tussen banken weer op gang te krijgen, heeft NBZ haar participanten, zoals de afgelopen twee jaar elk kwartaal is gebeurd, dividend uitgekeerd; USD 87,50 per participatie.

  Dankzij de afgesloten lange termijncontracten, de spreiding over diverse markten en het feit dat NBZ investeert in de reële economie, blijven omzet en resultaat nagenoeg constant. NBZ-Management voorziet ondanks de crisis geen wijziging in het tot nu toe gevoerde dividendbeleid van NBZ.

 

 • 16 juli 2008 – In het tweede kwartaal van 2008 heeft NBZ conform de verwachtingen gepresteerd en zoals participanten in het vooruitzicht is gesteld. De NBZ-vloot ondervindt geen hinder van de financiële tegenwind waarvan het economisch klimaat op dit moment last heeft.
  Het aantal uitstaande participaties steeg in het tweede kwartaal 2008 met bijna 20% naar 2.142 participaties. De nieuwe uitgiftekoers van het aandeel NBZ is vastgesteld op usd 4.699,97. Deze koers geldt tot en met 31 juli 2008.

 

 • 20 juni 2008 - Met ingang van 1 juli a.s. wordt de Uitgiftekoers van het aandeel NBZ maandelijks vastgesteld. Tot nu toe gebeurde dit eens per kwartaal. De koers is één maand geldig en wordt bekendgemaakt op de 16e van elke maand. Is dit geen werkdag dan wordt de nieuwe koers bekend gemaakt op de eerst volgende werkdag. Beleggers die in NBZ willen participeren, worden voortaan op de laatste werkdag van elke maand ingeschreven. De machtiging tot het debiteren van de rekening, voor het betalen van de te verwerven participaties, zal vijf werkdagen daarvoor worden uitgeoefend; in de regel zo rond de 23ste van de betreffende maand.

 

 • 3 juni 2008 – De aandeelhouders hebben tijdens een druk bezochte Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) de Jaarrekening over 2007 goedgekeurd. Het dividend over 2007 werd vastgesteld op usd 350 per participatie. Bij de in 2007 gebruikte uitgiftekoersen van het aandeel NBZ komt dit neer op een dividendrendement van 7,15 tot 7,50%. Bestuur en commissarissen werd decharge verleend.

  NBZ maakte tijdens deze AVA bekend dat de uitgiftekoers met ingang van 1 juli 2008 maandelijks zal worden vastgesteld. Op grond van de intrinsieke waarde aan het eind van elke maand wordt de koers bepaald waartegen de aandelen NBZ de komende maand worden uitgegeven. Het bekendmaken van de nieuwe uitgiftekoers zal in de regel geschieden rond de 16e van elke maand. Inschrijving vindt vervolgens plaats op de laatste werkdag van de maand.

 

 • 28 mei 2008 - NBZ heeft vandaag een overeenkomst gesloten met Rayben Shipping uit Istanbul voor het verstrekken van een achtergestelde lening van usd 2,4 miljoen, ter financiering van twee droge lading schepen. De lening wordt verstrekt in twee tranches van elk usd 1,2 miljoen. De eerste tranche is vandaag uitbetaald waardoor de Rayben Star aan de NBZ-vloot is toegevoegd. De tweede tranche volgt omstreeks augustus van dit jaar nadat het aan te kopen zusterschip aan Rayben Shipping is overgedragen.

 

 • 16 april 2008 - De nieuwe uitgiftekoers van het aandeel NBZ is vandaag vastgesteld op $ 4.704,30. De koers is gebaseerd op de intrinsieke waarde per ultimo maart, verminderd met het eind april uit te keren interimdividend van $ 87,50 per participatie.

 

 • 10 april 2008 - Vandaag is aan het prospectus van NBZ een tweede addendum toegevoegd. Hierin worden de investeringen in de Star 1, de Merwesingel en de Merweplein beschreven. Addendum II geeft informatie over de drie schepen, de markt waarop zij actief zijn, hun financiering en de exploitatie- en cashflowprognoses.

 

 • 31 maart 2008 - Voor de NBZ-Dag hebben zich inmiddels ruim 250 deelnemers aangemeld. Deze dag wordt gehouden op maandag 2 juni vanaf 4 uur 's middags aan boord van De Majesteit, varend door de haven van Rotterdam.

 

 • 4 maart 2008 - Deze week verscheen in de internationale krant TradeWinds een artikel over NBZ. Hierin legt directeur Diederik Tjeenk Willink uit hoe NBZ werkt en dat hij voor NBZ actief zoekt naar de beste financieringsdeals om haar vloot te vergroten. TradeWinds is een begrip voor iedereen werkzaam in de scheepsvaart.

 

 • 6 februari 2008 - De nettowinst van NBZ is in 2007 gestegen naar USD 211,62 per participatie. Het totale nettoresultaat over het afgelopen jaar is uitgekomen USD 311.929. Hiervan is USD 250.863 uitgekeerd als interim-dividend. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht over het vierde kwartaal 2007. Vergeleken met 2006 is de winst 'geëxplodeerd'. Over 2006 werd een nettowinst behaald van USD 23,18 per participatie.

 

 • 4 februari 2008 - NBZ heeft voor de vijfde keer conform het Prospectus interim dividend uitgekeerd. Dit betreft het eerste kwartaal 2008 en bedraagt USD 87,50 per participatie. Dit komt overeen met ruim 7 procent per jaar.

« Ga Terug

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

31 december 2023
USD 2,84

€ 2,58

Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Ga direct naar

 

Jaarbericht 2023
Persberichten

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact