2009

01-12-2009

 • 1 december 2009 - Aan het prospectus van 1 december 2009 is een addendum toegevoegd. Dit verschaft informatie over de uitbreiding van de vloot met de schepen Michelle, Adnan, Halil en Atagun.
  Uitbreiding van de vloot betekent onder meer dat NBZ en haar aandeelhouders te maken hebben met een vernieuwde exploitatie- en cashflowprognose.  De nieuwe prognoses, gebaseerd op een vloot van negen schepen, treft u aan in dit addendum dat u hier kunt downloaden.
 • 23 oktober 2009 - De NBZ-vloot is in het derde kwartaal 2009 verder uitgebreid en bestaat inmiddels uit negen schepen. Eind augustus werd het MS Atagun aan de vloot toegevoegd. Dit is een chemicaliëntanker type IMO II met een laadvermogen van 2200 ton. Met deze laatste financiering is de spreiding over de drie markten waarop onze vloot actief is — gas-, chemicaliën en droge lading — nog evenwichtiger geworden. Lees er alles over in het vandaag verschenen derde kwartaalbericht.
 • 6 oktober 2009 - Vandaag heeft NBZ voor de twaalfde keer in successie kwartaaldividend uitgekeerd van USD 87,50 per participatie. Dit interimdividend over het 4e kwartaal 2009 is een voorschot op het uiteindelijke dividend over 2009. NBZ betaalt het interimdividend altijd vooraf. Het uitgekeerde dividend van USD 87,50 komt overeen met ruim 7% op jaarbasis van het uitstaande kapitaal. ANT Trust & Corporate Services NV heeft, onder inhouding van 15% dividendbelasting, namens NBZ het interimdividend uitbetaald. Voor beleggers zoals pensioen-bv's die deelnemingsvrijstelling genieten en ook geen vennootschapsbelasting over het dividend zijn verschuldigd, is geen dividendbelasting ingehouden.
 • 2 september 2009 - De tweede helft van 2009 ziet de directie van NBZ met vertrouwen tegemoet. Dit blijkt uit het vandaag verschenen halfjaarbericht 2009. De huidige kredietschaartste heeft een gunstig effect op de vraag naar NBZ-financiering. Dit biedt interessante mogelijkheden de vloot verder uit te breiden. Download hier het volledige halfjaarbericht 2009.
 • 28 augustus 2009 - De NBZ-vloot is eind augustus uitgebreid met het MS Atagun, een chemicaliëntanker type IMO II. Hierdoor bestaat de totale NBZ-vloot uit 9 schepen. De Atagun heeft een laadvermogen van 2200 ton, is bijna 78 meter lang, 12 meter breed, heeft een diepgang van 4,6 meter en beschikt over elf tanks. De Atagun vaart in de Zwarte en Middellandse zee voor grote opdrachtgevers als Dow Chemical Repsol en Helm.
  NBZ heeft de rederij voor de financiering van de Atagun een achtergestelde lening verstrekt van USD 750.000 tegen een rente van 15% per jaar. De looptijd bedraagt vijf jaar. Er zijn diverse zekerheden verstrekt waaronder een tweede hypotheek.
 • 17 augustus 2009 - De uitgiftekoers van juli 2009 is vandaag vastgesteld op USD 4.621,95. Deze koers is gebaseerd op de intrinsieke waarde van NBZ per ultimo juli 2009. Tegen deze koers worden vandaag de aandelen uitgegeven waarvoor beleggers zich in juli hadden ingeschreven.
  Nieuwe maar ook bestaande aandeelhouders kunnen zich deze maand inschrijven tot en met maandag 31 augustus. De uitgiftekoers waartegen zij de aandelen verwerven zal gelijk zijn aan de intrinsieke waarde over augustus. Deze koers wordt op 16 september bekend gemaakt. 
 • 22 juli 2009 - NBZ heeft haar vloot in het tweede kwartaal met drie schepen uitgebreid en telt hierdoor acht schepen. Nadat in mei een financieringsovereenkomst was gesloten voor het MS Michelle, werden eind juni nog twee droge-ladingschepen aan de vloot toegevoegd. Lees er alles over in het vandaag verschenen tweede kwartaalbericht 2009, dat u hier kunt downloaden. 
 • 7 juli 2009 - Vandaag heeft NBZ voor de elfde keer in successie kwartaaldividend uitgekeerd van USD 87,50 per participatie. Dit interimdividend over het 3e kwartaal 2009 is een voorschot op het uiteindelijke dividend over 2009. NBZ betaalt het interimdividend altijd vooraf. Het uitgekeerde dividend van USD 87,50 komt overeen met ruim 7% op jaarbasis van het uitstaande kapitaal.  
 • ANT Trust & Corporate Services NV heeft, onder inhouding van 15% dividendbelasting, namens NBZ het interimdividend uitbetaald. Voor beleggers zoals pensioen-bv's die deelnemingsvrijstelling genieten en ook geen vennootschapsbelasting over het dividend zijn verschuldigd, is geen dividendbelasting ingehouden. 
 • 19 juni 2009 - Deze week werden beleggers opgeschrikt met paginagrote verhalen in de media over megaverliezen voor beleggers in scheepvaart. Dat geldt zeker niet voor NBZ die dankzij haar spreiding over verschillende markten winstgevend is en haar aandeelhouders ruim 7% rendement uitkeert. De verliezen in de scheepvaart gelden vooral de containervaart; een segment waarin veel scheeps-CV’s actief zijn en NBZ juist niet. Hierdoor heeft NBZ nauwelijks last van de wereldwijde vraaguitval van consumptiegoederen. De zes schepen in de NBZ-vloot varen in de gas-, chemicaliën- en drogeladingmarkt. En vooral de gas- en chemicaliënmarkt genereren momenteel aansprekende rendementen.
 • 29 mei 2009 - De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NBZ heeft op dinsdag 26 mei het jaarverslag en de jaarrekening 2008 goedgekeurd. Directie en raad van commissarissen werd decharge verleend voor het gevoerde bestuur.
  De aandeelhouders stemden in met de benoeming van Jaap Koelewijn tot lid van de raad van commissarissen en met de herbenoeming van Bote de Vries. Tevens werd ingestemd met een kleine aanpassingen van de statuten van zowel NBZ als van de Feederfondsen.

  Bij de bespreking van het lopende boekjaar werd uitvoerig stilgestaan bij de financiering van de Michelle. "Een schitterende deal, die wellicht snel wordt gevolgd door nog zo één", liet directeur Diederik Tjeenk Willink weten. Hij voegde hier direct aan toe dat, gegeven de hoge eisen die NBZ aan elke overeenkomst stelt, "de beer nog niet is geschoten". NBZ verwacht dit jaar nog zo'n twee à drie financieringen te kunnen doen, waardoor het risico nog beter zal worden gespreid.

  De aandeelhouders toonden zich uitermate tevreden over de formule van NBZ, die volstrekt anders is dan van een scheeps-CV. De spreiding over diverse schepen en meerdere markten werkt! Waar NBZ elk kwartaal dividend kan uitkeren, is menig scheeps-CV in zeer zwaar weer terechtgekomen.
  Over het te voeren dividendbeleid voor 2009 en later was de directie duidelijk:. "We zien vooralsnog geen enkele reden dit beleid te wijzigen. Aan het begin van elk kwartaal willen we zo'n 7% interimdividend uitkeren, zoals we dit nu al tien keer op rij hebben gedaan".
 • 4 mei 2009 - NBZ heeft vandaag het zesde schip aan haar vloot toegevoegd. Het gaat om het MS Michelle, een 8000 ton drogelading schip. NBZ verstrekt de kopers van het schip, een Oekraïense rederij, een hypothecaire lening van USD 3,1 miljoen. Het betreft een eerste hypotheek. De rente bedraagt 15% en de looptijd 7 jaar.

  Met deze investering heeft NBZ het break-evenpoint van de overheadkosten definitief gepasseerd. Ook is hiermee de negatieve druk op de koers verdwenen. Deze druk werd veroorzaakt door een overschot aan te investeren middelen. Deze gelden stonden op laagrentende deposito’s, terwijl aandeelhouders wel ruim 7% dividend werd uitgekeerd.

  Het MS Michelle is nieuwgebouwd in China. Het heeft een draagvermogen van 8000 ton, is 116 meter lang, 17,20 meter breed en steekt 7,0 meter diep. Het heeft geen kranen. Het schip is geschikt voor vervoer van allerhande bulkgoederen zoals kolen, fosfaten, kunstmest, graan en cement maar ook voor gereed (half)product zoals staal in velerlei vormen.

  "Deze investering is typerend voor de huidige tijd", aldus NBZ-directeur Diederik Tjeenk Willink. "Het schip zou worden gefinancierd door een bank uit Litouwen, totdat deze werd genationaliseerd en haar verplichting tot financiering niet nakwam. Zodoende kwam hij bij ons terecht. Wij verstrekken hem nu deze financiering en doen dat op basis van een eerste hypotheek. Dat is voor NBZ een vrij unieke positie. Dit soort zekerheden is veelal weggelegd voor banken. Onze financieringen worden in de regel gedekt met een tweede en soms wel derde hypotheek."
  "Deze financiering laat nog eens uitdrukkelijk zien dat NBZ voor zijn aandeelhouders continu op zoek is naar beleggingen met een beperkt risico. Een belegging die een betrouwbare bijdrage kan leveren aan het in het vooruitzicht gestelde rendement van 7% tot 10% per jaar. Ook in tijden van economische crisis."
 • 16 april 2009 - Ondanks de straffe economische tegenwind heeft NBZ het eerste kwartaal van 2009 conform de verwachtingen gepresteerd. Dit blijkt uit het vandaag verschenen Kwartaalbericht over het eerste kwartaal 2009.

  Begin januari werd voor de negende keer in successie interimdividend uitgekeerd van USD 87,50 per participatie. Bij een gemiddelde uitgiftekoers van USD 4.666 over de afgelopen twaalf maanden komt dit neer op een dividendrendement van 7,5%. Begin april werd het interimdividend voor het tweede kwartaal van 2009 uitgekeerd.

  Sinds de oprichting van NBZ heeft het fonds elk kwartaal opnieuw volgens de verwachtingen gepresteerd. Datgene wat de aandeelhouders in het vooruitzicht is gesteld, is elke keer opnieuw gehaald. NBZ beloofde nooit gouden bergen, maar stelde haar aandeelhouders een realistisch rendement in het vooruitzicht van 7% tot 10% per jaar. Prognoses die tot vandaag zijn bewaarheid.
 • 7 april 2009 - Vandaag heeft NBZ voor de tiende keer in successie kwartaaldividend uitgekeerd van USD 87,50 per participatie. Dit interimdividend over het 2e kwartaal 2009 is een voorschot op het uiteindelijke dividend over 2009. NBZ betaalt het interimdividend altijd vooraf. Op basis van de gemiddelde koers van een participatie die rond de USD 4.690 schommelt, bedraagt het dividendrendement van een belegging in NBZ bijna 7,5% per jaar. Dit bedrag wordt verkregen door het kwartaaldividend met 4 te vermenigvuldigen en vervolgens de uitkomst (350) te delen door de gemiddelde koers (4690).

  ANT Trust & Corporate Services NV heeft, onder inhouding van 15% dividendbelasting, namens NBZ het interimdividend uitbetaald. Voor beleggers zoals pensioen-bv's die deelnemingsvrijstelling genieten en ook geen vennootschapsbelasting over het dividend zijn verschuldigd, is geen dividendbelasting ingehouden. 
 • 16 maart 2009 – De uitgiftekoers voor maart 2009 is vandaag vastgesteld op USD 4.692,75. Deze koers is gebaseerd op de intrinsieke waarde van NBZ per ultimo februari 2009. De koers van het aandeel NBZ blijft zich ondanks de financieel hectische tijden stabiel ontwikkelen. Menig beursfonds zou er jaloers op zijn. Nieuwe aandeelhouders kunnen zich deze maand inschrijven tot en met dinsdag 31 maart. De uitgiftekoers waartegen zij inschrijven komt overeen met de intrinsieke waarde over maart en wordt op 16 april aanstaande bekend gemaakt. Nieuwe AFM-regels over Forward Trading bij beleggingsfondsen bepalen dat de koers waartegen nieuwe aandelen worden uitgegeven, niet vooraf bekend mag zijn.
 • 17 februari 2009 - In een jaar waarin de meeste financiële instellingen vaak meer dan de helft van hun waarde hebben moeten inleveren, waardoor er maar bitter weinig overbleef voor hun aandeelhouders, kunnen de beleggers van NBZ terugkijken op een prima jaar. Dit blijkt uit het vandaag verschenen vierde kwartaalbericht 2008. Datgene wat NBZ in het vooruitzicht heeft gesteld, is gehaald. Elk kwartaal is interimdividend uitgekeerd. In totaal USD 350 per participatie. Dit komt neer op een dividendrendement van ruim 7%.
 • 20 januari 2009 - De uitgiftekoers van januari 2009 is vandaag, onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen en controle van de accountant, vastgesteld op USD 4.660.01. Tegen deze koers worden beleggers ingeschreven die zich tot en met einde van de vorige maand als nieuwe participant hebben aangemeld. De nieuwe koers komt overeen met de intrinsieke waarde van NBZ ultimo december, verminderd met het in januari uitgekeerde interimdividend van USD 87,50.

  Beleggers die zich in januari willen inschrijven, kunnen dit doen tot en met 31 januari 2009. Op deze dag moet het volledig ingevulde inschrijfformulier bij NBZ zijn ingeleverd. Op maandag 16 februari, als de nieuwe uitgiftekoers van februari bekend is, worden deze beleggers ingeschreven in het participantenregister van NBZ. De nieuwe participanten weten ook dan pas wat zij exact moeten betalen voor hun deelname in NBZ. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nieuwe regelgeving van de AFM over Forward Trading die bepaalt dat beleggers niet vooraf mogen weten tegen welke koers zij deelnemen in een beleggingsfonds.
 • 16 januari 2009 - Vandaag heeft NBZ voor de negende keer in successie kwartaaldividend uitgekeerd van USD 87,50 per participatie. Dit interimdividend over het 1e kwartaal 2009 - NBZ betaalt het interimdividend altijd vooraf - is een voorschot op het uiteindelijke dividend over 2009. Op basis van de gemiddelde koers van een participatie die rond de USD 4.700 schommelt, bedraagt het dividendrendement van een belegging in NBZ ruim 7% per jaar. Dit bedrag wordt verkregen door het kwartaaldividend met 4 te vermenigvuldigen en vervolgens de uitkomst (350) te delen door de gemiddelde koers (4700). ANT Trust & Corporate Services NV heeft, onder inhouding van 15% dividendbelasting, namens NBZ het interimdividend uitbetaald.
 • 5 januari 2009 - Vanaf 1 januari 2009 geldt een nieuw prospectus. Een prospectus dat volledig up to date is, waarin de feiten zijn bijgewerkt en alle financieringen van NBZ worden beschreven. Ook zijn daar waar mogelijk passages strakker geformuleerd.
  Een belangrijke wijziging betreft het moment van inschrijving. Nieuwe regels van de AFM over Forward Trading bepalen dat de koers waartegen wordt ingeschreven niet vooraf bekend mag zijn. Dit betekent dat men zich voortaan kan inschrijven tot en met de laatste dag van elke maand. De inschrijving in het participantenregister van NBZ geschiedt vervolgens op het moment dat de inschrijvingskoers bekend is, op de 16e van de maand erop.
  Een belangrijke toevoeging aan dit prospectus is het in het leven roepen van een marktonderhoudende partij. Hiermee wordt participanten een extra mogelijkheid geboden hun participaties vrijelijk aan derden te verkopen.
  Het prospectus 2009 kunt u hier downloaden.

« Ga Terug

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

31 december 2023
USD 2,84

€ 2,58

Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Ga direct naar

 

Jaarbericht 2023
Persberichten

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact