Rayben Star verder afgewaardeerd

30-06-2011

De waardering van de financiering van de Rayben Star is voor de derde keer neerwaarts bijgesteld en afgewaardeerd met USD 131.500. Hiermee is de waardering van de Rayben Star gedaald naar USD 131.500. Directie en raad van commissarissen hebben tot deze afwaardering besloten, omdat het rederij Rayben Shipping uit Istanbul niet is gelukt de verstrekte leningen van de Deutsche Bank (1e hypotheek) en NBZ (2e hypotheek) te herfinancieren en onder te brengen bij een Turkse bank.


De afwaardering gaat niet ten laste van het dividend. Wel heeft het een drukkend effect op de hoogte van de uitgiftekoers. Deze daalt hierdoor met 38,6 punten. NBZ hecht aan haar dividendbeleid dat erin voorziet haar aandeelhouders jaarlijks ruim 7% dividendrendement te kunnen uitkeren. Vandaar dat ook deze afwaardering ten laste is gegaan van de uitgiftekoers.


De financiering van de Rayben Star heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een hoofdpijndossier. NBZ verstrekte op 28 mei 2008 rederij Rayben Shipping een lening voor de aankoop van de Rayben Star van USD 1,2 miljoen. Omdat de reder gedurende een aantal maanden niet aan zijn verplichtingen had voldaan, zag NBZ zich in het vierde kwartaal 2009 genoodzaakt de waardering van de financiering met 50% te verlagen naar USD 527.000.


In 2010 werd extra zekerheid verworven door middel van een 2e hypotheek op een kleiner schip uit dezelfde vloot, de Ercan Naiboglu. Vervolgens werden op 28 september 2010 de aandelen van de familie (eigenaren van de rederij) in een bedrijf dat onroerend goed in Istanbul bezit, aan de Deutsche Bank en NBZ verpand. Hiermee steeg het aantal zekerheden aanzienlijk, maar de marktwaarde van de schepen ging verder omlaag, in lijn met de markt.


In  juni 2010 is een coördinatie-overeenkomst afgesloten tussen Deutsche Bank, NBZ en de eigenaren van de Rayben Star, waarbij het dagelijkse management van het schip werd overgedragen aan R. Star Management b.v., een dochteronderneming van NBZ, die vervolgens een commerciële en een technische manager aanstelde. Dit gebeurde om meer controle over de cashflow te krijgen.


Alle in 2010 genomen maatregelen hebben, mede door de dalende markt, niet kunnen voorkomen dat in 2011 tot twee keer toe de waardering van de financiering naar beneden is bijgesteld. In april met USD 263.000 omdat de marktwaarde van het schip, in lijn met de markt, was gedaald. Nu, eind juni 2011, omdat de in het vooruitzicht gestelde herfinanciering niet doorgaat, waardoor de kans dat de rederij ooit aan zijn verplichtingen zal voldoen, wederom kleiner is geworden.


« Ga Terug

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

31 december 2023
USD 2,84

€ 2,58

Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Ga direct naar

 

Jaarbericht 2023
Persberichten

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact