Voorziening Star 1

29-09-2010

NBZ heeft momenteel te kampen met de naweeën van de economische crisis. Hierdoor is de chemicalientanker Star 1 in liquiditeitsproblemen gekomen. Aanvankelijk leek dit te kunnen worden opgelost door het discontopercentage op de Star 1 te verhogen van 12% naar 13% (zie ons Halfjaarbericht 2010).

 

De liquiditeitsproblemen van de Star 1 aan wie NBZ een achtergestelde lening van USD 3 miljoen heeft verstrekt, zijn groter dan gedacht en zullen niet dit jaar zijn opgelost. Uit voorzorg hebben directie en raad van commissarissen besloten een voorziening van usd 300.000 op de Star 1.

 

Het probleem is naar verwachting van tijdelijke aard. Directie en raad van commissarissen hebben er goed vertrouwen in dat de liquiditeitsproblemen van de Star 1 in de loop van 2011/2012 zullen zijn opgelost. Daartoe is de beheerder in nauw overleg met de betrokken drie banken.

 

Omdat NBZ hecht aan haar dividendbeleid wordt de voorziening niet uit de liquiditeit gefinancierd. Deze wordt gebruikt voor de dividenduitkering van begin oktober, waaraan de raad van commissarissen haar goedkeuring heeft gegeven.

 

De te nemen voorziening wordt daarom afgeboekt op de koers en zal niet ten koste gaan van het dividendbeleid. De uitgiftekoers zal hierdoor dalen met ca usd 94 (ca 2% van de koers). Mochten de problemen zijn opgelost dan kan de voorziening worden teruggeboekt en zal de koers weer evenredig toenemen.
De geringe daling van de koers toont nog eens aan dat de strategie van NBZ werkt. Ook bij NBZ kunnen investeringen in zwaar weer terechtkomen, maar dankzij de spreiding is het effect op uw belegging beperkt.

 

Deze voorziening en de komende dividenduitkering betekenen dat de koers van september 2010, die bekend wordt gemaakt op maandag 18 oktober, zal uitkomen rond de USD 4390.

 

De getroffen voorziening betekent geenszins dat de vooruitzichten somber zijn. Integendeel. Indien NBZ kan blijven investeren zoals in 2009 en 2010, zullen zowel dividend als koers aanzienlijk stijgen. Dit laat onverlet het altijd aanwezige debiteurenrisico, dat uiteindelijk kan leiden tot het treffen van voorzieningen.


« Ga Terug

Wat is NBZ?

 

 • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
 • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
 • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
 • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

30 september 2023
USD 3,39

€ 3,21

Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
NL0010228730

Ga direct naar

 

Jaarverslag 2022
Persberichten

Deze pagina

 

  doorsturen

  Doorsturen

  Sluiten


  Interessante informatie
  Ik las deze informatie van het Nederlandse Beleggingsfonds in Zeeschepen op nbzfonds.nl. Wellicht is dit ook interessant voor jou. Hartelijke groeten.

     

  Bookmark
  printen
  opslaan
  pdf PDF maken
  contact